2016

Заседание Совета по инвестициям при главе Администрации г. Ростова-на-Дону от 02.11.2016

Заседание Совета по инвестициям при главе Администрации г. Ростова-на-Дону от 30.09.2016

Заседание Совета по инвестициям при главе Администрации г. Ростова-на-Дону от 19.08.2016

Заседание Совета по инвестициям при главе Администрации г. Ростова-на-Дону от 26.07.2016

Заседание Совета по инвестициям при главе Администрации г. Ростова-на-Дону от 27.05.2016

Заседание Совета по инвестициям при главе Администрации г. Ростова-на-Дону от 22.04.2016

Заседание Совета по инвестициям при главе Администрации г. Ростова-на-Дону от 26.01.2016

 

2015

Заседание Совета по инвестициям от 14.07.2015 г.